Kaedah peratusan penghutang

Kaedah peratusan penghutang digunakan untuk mendapatkan peratusan hutang lapuk yang diharapkan oleh perniagaan untuk dialami. Teknik ini digunakan untuk mengisi peruntukan untuk akaun ragu, yang merupakan akaun kontra yang mengimbangi aset belum terima akaun. Pada tahap paling asas, kaedah peratusan penghutang memerlukan langkah-langkah berikut:

  1. Dapatkan baki penghutang akaun perdagangan akhir yang disenaraikan dalam kunci kira-kira.

  2. Hitung peratusan sejarah hutang lapuk ke akaun belum terima.

  3. Gandakan baki penghutang perdagangan akhir dengan peratusan hutang lapuk sejarah untuk mencapai jumlah hutang lapuk yang diharapkan dari baki penghutang akhir.

  4. Bandingkan jumlah yang dijangkakan ini dengan baki akhir dalam peruntukan untuk akaun ragu, dan sesuaikan peruntukan yang diperlukan agar sesuai dengan pengiraan terbaru.

Masalah dengan pengiraan sebelumnya adalah mungkin tidak dapat diperhalusi dengan secukupnya; ia tidak memperhitungkan tempoh hutang akaun yang berlainan, hanya jumlah keseluruhan penghutang. Pendekatan yang lebih baik adalah mencetak laporan piutang akaun yang sudah berusia pada akhir tempoh pelaporan yang mengandungi keranjang waktu 30 hari, dan menerapkan peratusan hutang lapuk sejarah untuk setiap baldi ke jumlah baldi dalam laporan. Sebagai contoh, kadar kerugian bagi penghutang semasa mungkin hanya 1%, sementara kadar kerugian bagi penghutang yang lebih tua dari 90 hari mungkin 50%.

Masalah lain ialah tidak menggunakan jangka waktu yang terlalu lama untuk memperoleh peratusan hutang lapuk yang bersejarah, kerana perubahan dalam persekitaran ekonomi mungkin telah mengubah kadar kerugian. Sebagai gantinya, pertimbangkan untuk menggunakan kadar kerugian sejarah selama 12 bulan terakhir secara berterusan.

Artikel Berkaitan