Memaksimumkan kekayaan

Memaksimumkan kekayaan adalah konsep meningkatkan nilai perniagaan untuk meningkatkan nilai saham yang dipegang oleh pemegang sahamnya. Konsep ini memerlukan pasukan pengurusan syarikat untuk terus mencari pulangan dana tertinggi yang dilaburkan dalam perniagaan, sambil mengurangkan risiko kerugian yang berkaitan. Ini memerlukan analisis terperinci mengenai aliran tunai yang berkaitan dengan setiap prospek pelaburan, serta perhatian berterusan terhadap arah strategik organisasi.

Bukti yang paling langsung mengenai pemaksimalan kekayaan adalah perubahan harga saham syarikat. Sebagai contoh, jika syarikat membelanjakan dana untuk mengembangkan harta intelek baru yang berharga, komuniti pelaburan cenderung mengenali aliran tunai positif masa depan yang berkaitan dengan harta baru ini dengan menawar harga saham syarikat. Reaksi serupa mungkin berlaku sekiranya perniagaan melaporkan peningkatan aliran tunai atau keuntungan yang berterusan.

Konsep memaksimumkan kekayaan telah dikritik, kerana cenderung mendorong syarikat untuk melakukan tindakan yang tidak selalu demi kepentingan pihak berkepentingannya, seperti pembekal, pekerja, dan masyarakat setempat. Sebagai contoh:

  • Sebuah syarikat boleh meminimumkan pelaburannya dalam peralatan keselamatan untuk menjimatkan wang tunai, sehingga membahayakan pekerja.

  • Sebuah syarikat boleh terus membekal pembekal antara satu sama lain dalam mengejar harga alat ganti serendah mungkin, mengakibatkan sebilangan pembekal tidak beroperasi.

  • Syarikat hanya boleh melaburkan jumlah minimum dalam kawalan pencemaran, yang mengakibatkan kerosakan alam sekitar di sekitarnya.

Kerana jenis masalah ini, pihak pengurusan kanan mungkin perlu mundur dari usaha memaksimumkan kekayaan semata-mata, dan juga memperhatikan masalah lain. Hasilnya berkemungkinan merupakan pengurangan kekayaan pemegang saham yang sederhana.

Memandangkan isu-isu yang dinyatakan di sini, pemaksaan kekayaan harus dipertimbangkan sebagai salah satu tujuan yang mesti dicapai oleh sebuah syarikat, dan bukan satu-satunya tujuannya.

Artikel Berkaitan