Pilihan raya cukai

Pemilihan cukai adalah pilihan yang dibuat oleh pembayar cukai di antara beberapa pilihan yang mungkin untuk bagaimana menangani situasi dari perspektif pelaporan cukai. Sebagai contoh, perniagaan boleh memilih untuk dikenakan cukai sebagai syarikat C atau syarikat S. Contoh lain adalah menyimpan rekod perakaunan di bawah asas perakaunan tunai atau asas akruan. Atau, pasangan yang sudah berkahwin boleh memilih untuk mengemukakan penyata cukai secara berasingan atau dengan penyata bersama. Pemilihan cukai mungkin mempunyai akibat yang berkaitan dengan waktu dan jumlah cukai yang dibayar.

Artikel Berkaitan