Unitisasi

Unitisasi adalah penyatuan aset oleh beberapa pihak di kawasan penghasil minyak dan gas untuk membentuk satu unit operasi, sebagai pertukaran untuk menerima kepentingan dalam unit tersebut. Pengaturan ini dilakukan untuk mencapai kecekapan operasi di seluruh kawasan pengeluaran, atau kerana penyatuan diperlukan oleh pemerintah. Penyertaan dalam unit ini sebanding dengan cadangan minyak dan gas yang disumbangkan kepada unit oleh setiap entiti.

Oleh kerana tahap pembangunan di seluruh entiti mungkin berbeza ketika penyatuan dilaksanakan, entiti boleh membayar atau menerima wang tunai untuk menyamakan sumbangan sumur dan aset lain dengan kepentingan pemilikan dalam rizab. Apabila ini berlaku, penerima wang tunai menganggap kejadian tersebut sebagai pemulihan kos, sementara pembayar tunai mencatatkannya sebagai pelaburan di telaga dan aset lain. Oleh itu, kos kepentingan entiti dalam aset unit adalah kos semua aset yang disumbangkan, ditambah atau tolak wang tunai yang dibayar atau diterima.

Artikel Berkaitan