Tempoh pelaporan

Tempoh pelaporan adalah jangka masa yang diliputi oleh sekumpulan penyata kewangan. Tempoh pelaporan biasanya sama ada selama sebulan, suku, atau tahun. Organisasi menggunakan tempoh pelaporan yang sama dari tahun ke tahun, sehingga penyata kewangan mereka dapat dibandingkan dengan yang dikeluarkan untuk tahun-tahun sebelumnya.

Tempoh pelaporan dinyatakan dalam tajuk laporan kewangan. Contohnya, tajuk penyata pendapatan mungkin berbunyi, "untuk bulan yang berakhir pada 30 Jun 20X1," sementara tajuk kunci kira-kira mungkin berbunyi "pada 30 Jun 20X1."

Pada kesempatan yang jarang berlaku, jangka waktu pelaporan mungkin untuk jangka waktu yang dipersingkat, seperti seminggu atau beberapa hari. Jangka waktu tersebut digunakan ketika perniagaan memulakan operasi pertengahan bulan atau menghentikan operasi sebelum akhir periode pelaporan biasa. Tempoh yang dipendekkan juga dapat digunakan ketika ibu bapa korporat baru mengambil alih pada pertengahan bulan.

Syarat yang serupa

Tempoh pelaporan adalah sama dengan tempoh perakaunan.

Artikel Berkaitan