Menjejak

Menelusuri adalah proses mengikuti transaksi dalam catatan perakaunan kembali ke dokumen sumber. Ini biasanya melibatkan mencari item dalam lejar umum, mengesannya kembali ke lejar anak syarikat (jika perlu) untuk mencari nombor dokumen pengenalan yang unik, dan kemudian pergi ke fail perakaunan untuk mencari dokumen sumber. Tracing digunakan untuk melacak kesalahan transaksi, dan juga oleh juruaudit untuk mengesahkan bahawa transaksi direkodkan dengan betul.

Artikel Berkaitan