Nisbah aliran tunai ke hutang

Nisbah aliran tunai ke hutang menunjukkan kemampuan perniagaan untuk menyokong kewajipan hutang dari aliran tunai operasi. Ini adalah jenis nisbah liputan hutang. Peratusan yang lebih tinggi menunjukkan bahawa perniagaan lebih cenderung untuk menyokong beban hutang yang ada. Pengiraannya adalah untuk membahagikan aliran tunai operasi dengan jumlah hutang. Dalam pengiraan ini, hutang merangkumi hutang jangka pendek, bahagian semasa hutang jangka panjang, dan hutang jangka panjang. Rumusannya adalah:

Aliran tunai operasi ÷ Jumlah hutang = Nisbah aliran tunai ke hutang

Sebagai contoh, perniagaan mempunyai jumlah hutang sebanyak $ 2,000,000. Aliran tunai operasi untuk tahun lalu adalah $ 400,000. Oleh itu, nisbah aliran tunai ke hutang dikira sebagai:

$ 400,000 aliran tunai operasi ÷ $ 2,000,000 jumlah hutang = 20%

Hasil 20% menunjukkan bahawa organisasi memerlukan lima tahun untuk melunaskan hutang, dengan anggapan bahawa aliran tunai berterusan pada tahap semasa untuk tempoh tersebut. Semasa menilai hasil pengiraan nisbah ini, ingatlah bahawa ia boleh berbeza-beza mengikut industri.

Masalah dengan nisbah ini adalah bahawa ia tidak mempertimbangkan seberapa lama hutang tersebut akan matang. Sekiranya tarikh matang dalam masa terdekat, kemungkinan syarikat tidak dapat melunaskan hutangnya, walaupun terdapat nisbah aliran tunai dan hutang yang kukuh.

Variasi pada nisbah ini adalah menggunakan aliran tunai percuma dan bukannya aliran tunai dari operasi dalam nisbah. Aliran tunai percuma mengurangkan perbelanjaan tunai untuk perbelanjaan modal yang berterusan, yang secara substansial dapat mengurangkan jumlah tunai yang ada untuk membayar hutang.

Artikel Berkaitan