Pengauditan kontrak

Pengauditan kontrak melibatkan pemeriksaan pengaturan bertulis dengan pembekal. Maksud di sebalik audit kontrak adalah untuk memastikan bahawa jumlah dan kualiti barang dan perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan adalah benar dan pelanggan tersebut ditagih dengan jumlah yang sesuai. Hasil yang mungkin dilakukan dari audit kontrak adalah bahawa pembekal diminta untuk memberikan barang dan perkhidmatan tambahan, atau bahawa ia harus mengembalikan sebahagian dari jumlah tagihannya. Ancaman audit kontrak adalah pencegah yang berguna untuk mengelakkan pembekal melakukan overbilling atau kurang menyampaikannya kepada pelanggan.

Artikel Berkaitan