Sistem manual

Sistem manual adalah sistem pembukuan di mana rekod disimpan dengan tangan, tanpa menggunakan sistem komputer. Sebaliknya, urus niaga ditulis dalam jurnal, dari mana maklumat tersebut digabungkan secara manual ke dalam satu set penyata kewangan. Sistem ini mengalami kadar ralat yang tinggi, dan jauh lebih lambat daripada sistem berkomputer. Sistem manual paling banyak dijumpai di perusahaan kecil yang mempunyai sedikit transaksi.

Artikel Berkaitan