Nisbah faedah faedah kali

Nisbah kadar faedah yang diperoleh mengukur kemampuan organisasi untuk membayar tanggungjawab hutang. Nisbah tersebut biasanya digunakan oleh pemberi pinjaman untuk memastikan apakah calon peminjam mampu menanggung hutang tambahan. Nisbah tersebut dikira dengan membandingkan pendapatan perniagaan yang tersedia untuk digunakan untuk membayar perbelanjaan faedah atas hutang, dibahagikan dengan jumlah perbelanjaan faedah. Rumusannya adalah:

Pendapatan sebelum faedah dan cukai ÷ Belanja faedah = Faedah faedah yang diperoleh

Sebagai contoh, perniagaan mempunyai pendapatan bersih $ 100,000, cukai pendapatan $ 20,000, dan perbelanjaan faedah $ 40,000. Berdasarkan maklumat ini, nisbah perolehan faedah kali adalah 4: 1, yang dikira sebagai:

($ 100,000 Pendapatan bersih + $ 20,000 Cukai pendapatan + $ 40,000 perbelanjaan faedah) ÷ $ 40,000 perbelanjaan faedah

Nisbah kurang dari satu menunjukkan bahawa perniagaan mungkin tidak dapat membayar kewajipan faedahnya, dan lebih cenderung gagal membayar hutang; nisbah rendah juga merupakan petunjuk kuat kemuflisan yang akan datang. Nisbah yang jauh lebih tinggi adalah petunjuk kuat bahawa kemampuan untuk membayar hutang bukanlah masalah bagi peminjam.

Terdapat sejumlah kelemahan yang berkaitan dengan nisbah ini, iaitu:

  • Angka EBIT yang dicatat dalam pengangka formula adalah pengiraan perakaunan yang tidak semestinya berkaitan dengan jumlah wang tunai yang dihasilkan. Oleh itu, nisbahnya sangat baik, tetapi perniagaan mungkin sebenarnya tidak mempunyai wang untuk membayar caj faedahnya. Situasi sebaliknya juga boleh berlaku, di mana nisbahnya agak rendah, walaupun peminjam sebenarnya mempunyai aliran tunai positif yang signifikan.

  • Jumlah perbelanjaan faedah yang terdapat dalam penyebut formula adalah pengiraan perakaunan yang boleh merangkumi potongan atau premium penjualan bon, dan tidak sama dengan jumlah perbelanjaan faedah sebenar yang mesti dibayar. Dalam kes-kes ini, lebih baik menggunakan kadar faedah yang dinyatakan di muka bon.

  • Nisbah tersebut tidak mengambil kira pembayaran pokok yang menjunam, yang cukup besar untuk membawa kemuflisan peminjam, atau sekurang-kurangnya memaksanya untuk membiayai semula dengan kadar faedah yang lebih tinggi, dan dengan perjanjian pinjaman yang lebih berat daripada yang ada .

Juga, variasi pada nisbah faedah yang diperoleh adalah untuk mengurangkan susutnilai dan pelunasan dari angka EBIT dalam pengangka. Walau bagaimanapun, penyusutan dan pelunasan secara tidak langsung berkaitan dengan keperluan perniagaan untuk membeli aset tetap dan aset tidak ketara secara jangka panjang, dan mungkin tidak mewakili dana yang tersedia untuk pembayaran perbelanjaan faedah.

Syarat yang serupa

Faedah masa yang diperoleh juga dikenali sebagai nisbah liputan faedah.

Artikel Berkaitan