Perbezaan antara baki lejar dan baki yang ada

Baki lejar dan baki yang ada adalah istilah yang digunakan oleh bank untuk kedudukan tunai akaun cek. Baki lejar adalah baki yang tersedia pada awal hari. Baki yang ada boleh ditentukan dalam dua cara yang berbeza; mereka adalah:

  • Imbangan lejar, tambah atau tolak sebarang aktiviti berikutnya pada siang hari; pada dasarnya, ia adalah baki akhir pada bila-bila masa pada siang hari; atau

  • Baki lejar, tolak sebarang cek yang disimpan tetapi belum disediakan untuk kegunaan pemegang akaun, serta kredit lain yang belum diposkan ke akaun.

Definisi terakhir lebih kerap digunakan. Oleh itu, dalam kebanyakan situasi, perbezaan utama antara baki lejar dan baki yang ada adalah cek yang syarikat atau individu telah simpan di dalam akaunnya, tetapi yang belum disediakan bank untuk digunakan. Sebab kelewatan ini adalah bahawa bank mesti dibayar terlebih dahulu oleh bank entiti yang mengeluarkan cek tersebut. Setelah wang tunai dipindahkan, wang tunai akan disediakan untuk pemegang akaun.

Bank boleh melambatkan ketersediaan wang tunai ini kepada pemegang akaun, dengan itu memperoleh faedah dari tunai yang ditahan.

Artikel Berkaitan