Penyata pendapatan tertahan

Definisi Penyata Pendapatan Ditahan

Penyata pendapatan tertahan mendamaikan perubahan dalam akaun pendapatan tertahan selama tempoh pelaporan. Penyata bermula dengan baki awal dalam akaun pendapatan tertahan, dan kemudian menambah atau mengurangkan item seperti keuntungan dan pembayaran dividen untuk mencapai baki pendapatan tertahan akhir. Struktur pengiraan umum penyataan adalah:

Pendapatan tertahan permulaan + Pendapatan bersih - Dividen = Pendapatan tertahan akhir

Penyata pendapatan tertahan paling sering disajikan sebagai penyata berasingan, tetapi juga dapat ditambahkan ke bahagian bawah penyata kewangan yang lain.

Contoh Penyata Pendapatan Ditahan

Contoh berikut menunjukkan versi penyata pendapatan tertahan yang paling mudah:

Syarikat Pembinaan Arnold

Penyata Pendapatan Tersimpan

untuk tahun berakhir 12 / 31x2

Artikel Berkaitan