Jualan bersih

Jualan bersih adalah jumlah hasil, ditolak kos pulangan penjualan, elaun, dan potongan. Ini adalah angka penjualan utama yang dikaji oleh penganalisis ketika mereka memeriksa penyata pendapatan perniagaan.

Contohnya, jika syarikat mempunyai penjualan kasar $ 1,000,000, pulangan penjualan $ 10,000, elaun penjualan $ 5,000, dan potongan $ 15,000, maka penjualan bersihnya dikira seperti berikut:

$ 1,000,000 Jualan kasar - $ 10,000 Pulangan jualan - Elaun Jualan $ 5,000 - Potongan $ 15,000

= $ 970,000 Jualan bersih

Jumlah keseluruhan pendapatan yang dilaporkan oleh syarikat pada penyata pendapatannya biasanya merupakan angka penjualan bersih, yang bermaksud bahawa semua bentuk penjualan dan pemotongan yang berkaitan digabungkan menjadi satu item baris. Lebih baik melaporkan penjualan kasar dalam item baris yang berasingan daripada sekadar penjualan bersih; terdapat pengurangan besar dari penjualan kasar yang, jika disembunyikan, akan menghalang pembaca penyata kewangan daripada melihat maklumat penting mengenai kualiti transaksi penjualan.

Kaedah pelaporan terbaik untuk semua adalah melaporkan penjualan kasar, diikuti oleh semua jenis potongan dari penjualan, diikuti dengan angka penjualan bersih. Tahap penyampaian ini berguna untuk melihat apakah ada perubahan potongan penjualan baru-baru ini yang mungkin menunjukkan masalah dengan kualiti produk, diskaun pemasaran yang terlalu besar, dan sebagainya. Sekiranya terdapat potongan besar dari penjualan, alasannya mesti dinyatakan dalam nota penyata kewangan yang disertakan.

Sekiranya penyata pendapatan syarikat hanya mempunyai item baris tunggal untuk pendapatan yang berlabel "penjualan", biasanya dianggap bahawa angka tersebut merujuk kepada penjualan bersih.

Artikel Berkaitan