Kadar overhed

Kadar overhed adalah jumlah kos tidak langsung (dikenali sebagai overhead) untuk tempoh pelaporan tertentu, dibahagikan dengan ukuran peruntukan. Kos overhed boleh terdiri daripada kos sebenar atau kos anggaran. Terdapat berbagai kemungkinan langkah peruntukan, seperti jam kerja langsung, waktu mesin, dan rakaman persegi yang digunakan. Sebuah syarikat menggunakan kadar overhead untuk memperuntukkan kos pengeluaran tidak langsung kepada produk atau projek kerana salah satu daripada dua sebab, iaitu:

  • Ia dapat memberi harga yang sewajarnya untuk menampung semua kosnya dan dengan itu menghasilkan keuntungan jangka panjang. Sekiranya kadar overhead tidak termasuk dalam kos produk, maka ada risiko bahawa syarikat akan menurunkan harga produk atau perkhidmatannya dengan ketara, dan akhirnya muflis.

  • Ia mesti memperuntukkan kos untuk inventori yang ada pada akhir tempoh pelaporan, seperti yang disyaratkan di bawah Prinsip Perakaunan yang Diterima Umum dan Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa. Hasilnya adalah kos inventori yang dimuat sepenuhnya yang dilaporkan pada kunci kira-kira.

Kadar overhead dapat dinyatakan sebagai perkadaran, jika pengangka dan penyebutnya dalam dolar. Sebagai contoh, Syarikat ABC mempunyai kos tidak langsung sebanyak $ 100,000 dan ia memutuskan untuk menggunakan kos tenaga kerja langsungnya sebagai ukuran peruntukan. ABC menanggung $ 50,000 kos buruh langsung, jadi kadar overhead dikira sebagai:

$ 100,000 Kos tidak langsung ÷ $ 50,000 Tenaga langsung = Kadar overhead 2: 1

Hasilnya adalah kadar overhed 2: 1, atau overhead $ 2 untuk setiap $ 1 kos buruh langsung yang dikeluarkan.

Sebagai alternatif, jika penyebut harga tidak dalam dolar, maka kadar overhead dinyatakan sebagai kos per unit peruntukan. Sebagai contoh, Syarikat ABC memutuskan untuk menukar ukuran peruntukannya kepada jam mesin yang digunakan. ABC mempunyai 10,000 jam penggunaan masa mesin, jadi kadar overhead kini dikira sebagai:

$ 100,000 Kos tidak langsung ÷ 10,000 Jam mesin = $ 10.00 setiap jam mesin

Ada kemungkinan mempunyai beberapa kadar overhed, di mana kos overhead dibahagikan kepada kumpulan kos yang berbeza dan kemudian diperuntukkan dengan menggunakan langkah-langkah peruntukan yang berbeza. Sebagai contoh, kos faedah tetap dapat dialokasikan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, sementara biaya penyelenggaraan peralatan dapat dialokasikan berdasarkan jam mesin yang digunakan. Pendekatan ini menghasilkan peruntukan yang lebih baik, tetapi lebih memakan masa untuk disusun.

Syarikat dengan kos tidak langsung yang rendah akan mempunyai kadar overhead yang lebih rendah, yang menjadikannya lebih kompetitif dengan firma lain yang mesti menggunakan jumlah kos overhead yang lebih besar untuk produk dan perkhidmatan mereka.

Syarat yang serupa

Overhead rate juga dikenali sebagai overhead rate yang telah ditentukan semasa maklumat anggaran digunakan untuk menghitungnya.

Artikel Berkaitan