Perbezaan antara saham dan bon

Perbezaan antara saham dan bon adalah bahawa saham adalah saham dalam pemilikan perniagaan, sementara bon adalah bentuk hutang yang dijanjikan untuk dilunaskan oleh entiti penerbit pada suatu ketika nanti. Keseimbangan antara kedua-dua jenis pembiayaan mesti dicapai untuk memastikan struktur modal yang tepat untuk perniagaan. Lebih khusus lagi, berikut adalah perbezaan utama antara saham dan bon:

  • Keutamaan pembayaran balik . Sekiranya berlaku pembubaran perniagaan, pemegang sahamnya mempunyai tuntutan terakhir atas baki wang tunai, sedangkan pemegang bonnya mempunyai keutamaan yang jauh lebih tinggi, bergantung pada syarat bon. Ini bermaksud bahawa saham adalah pelaburan yang lebih berisiko daripada bon.

  • Pembayaran berkala . Syarikat mempunyai pilihan untuk memberi dividen kepada pemegang sahamnya, sedangkan biasanya diwajibkan untuk membuat pembayaran faedah berkala kepada pemegang bonnya dengan jumlah yang sangat spesifik. Beberapa perjanjian bon membenarkan penerbitnya menangguhkan atau membatalkan pembayaran faedah, tetapi ini bukan ciri biasa. Ciri pembayaran atau pembatalan yang tertangguh mengurangkan jumlah yang sanggup dibayar oleh pelabur untuk membayar bon.

  • Hak mengundi . Pemegang saham boleh memilih isu syarikat tertentu, seperti pemilihan pengarah. Pemegang bon tidak mempunyai hak mengundi.

Terdapat juga variasi konsep saham dan bon yang berkongsi ciri kedua-duanya. Khususnya, sebilangan bon mempunyai ciri penukaran yang membolehkan pemegang bon menukar bon mereka menjadi saham syarikat pada nisbah stok dan bon yang telah ditentukan. Pilihan ini berguna apabila harga saham syarikat meningkat, yang membolehkan pemegang bon mencapai keuntungan modal segera. Penukaran saham juga memberi bekas pemegang bon hak untuk memilih isu syarikat tertentu.

Kedua-dua saham dan bon boleh diperdagangkan di bursa awam. Ini adalah kejadian biasa bagi syarikat awam yang lebih besar, dan lebih jarang berlaku bagi entiti kecil yang tidak mahu menanggung perbelanjaan yang terlalu tinggi untuk menjadi awam.

Artikel Berkaitan