Pendamaian bank

Gambaran Keseluruhan Rekonsiliasi Bank

Penyesuaian bank adalah proses memadankan baki dalam rekod perakaunan entiti untuk akaun tunai dengan maklumat yang sesuai pada penyata bank. Matlamat proses ini adalah untuk memastikan perbezaan antara keduanya, dan menempah perubahan pada rekod perakaunan yang sesuai. Maklumat pada penyata bank adalah rekod bank mengenai semua transaksi yang mempengaruhi akaun bank entiti selama sebulan yang lalu.

Rekonsiliasi bank harus diselesaikan secara berkala untuk semua akaun bank, untuk memastikan rekod tunai syarikat betul. Jika tidak, baki tunai mungkin didapati jauh lebih rendah daripada yang dijangkakan, yang mengakibatkan cek bouncing atau yuran overdraf. Rekonsiliasi bank juga akan mengesan beberapa jenis penipuan selepas fakta; maklumat ini dapat digunakan untuk merancang kawalan yang lebih baik terhadap penerimaan dan pembayaran tunai.

Sekiranya terdapat sedikit aktiviti dalam akaun bank sehingga benar-benar tidak memerlukan rekonsiliasi bank berkala, anda harus mempersoalkan mengapa akaun tersebut ada. Mungkin lebih baik menamatkan akaun dan memasukkan baki dana ke dalam akaun yang lebih aktif. Dengan melakukannya, mungkin lebih mudah untuk melaburkan baki dana, dan juga untuk memantau status pelaburan.

Sekurang-kurangnya, lakukan rekonsiliasi bank tidak lama selepas akhir setiap bulan, apabila bank mengirimkan penyata bank kepada syarikat yang mengandungi baki tunai awal bank, transaksi pada bulan tersebut, dan baki tunai berakhir. Lebih baik melakukan rekonsiliasi bank setiap hari, berdasarkan maklumat bulanan dari tarikh bank, yang harus diakses di laman web bank. Dengan menyelesaikan rekonsiliasi bank setiap hari, anda dapat mengetahui dan memperbaiki masalah dengan segera. Khususnya, rekonsiliasi harian akan menonjolkan sebarang debit ACH dari akaun yang tidak anda izinkan; anda kemudian boleh memasang blok debit pada akaun untuk mengelakkan debit ACH ini digunakan untuk mengeluarkan dana dari akaun tanpa kebenaran anda.

Tidak mungkin baki tunai berakhir syarikat dan baki tunai akhir bank akan sama, kerana mungkin terdapat banyak pembayaran dan deposit dalam perjalanan sepanjang masa, serta bayaran perkhidmatan bank (untuk menerima cek, merekod deposit, dan sebagainya sebagainya), penalti (biasanya untuk overdraf), dan deposit dana yang tidak mencukupi yang belum direkodkan oleh syarikat.

Aliran proses penting untuk rekonsiliasi bank adalah bermula dengan baki tunai akhir bank, menambah deposit dalam perjalanan dari syarikat ke bank, tolak sebarang cek yang belum membersihkan bank, dan menambah atau menolak yang lain barang. Kemudian, pergi ke baki tunai akhir syarikat dan tolak dari mana-mana yuran perkhidmatan bank, cek dan denda NSF, dan tambahkan faedah yang diperoleh. Pada akhir proses ini, baki bank yang diselaraskan harus sama dengan baki tunai laras akhir syarikat.

Terminologi Penyesuaian Bank

Syarat utama yang perlu diberi perhatian semasa berurusan dengan rekonsiliasi bank adalah:

 • Deposit dalam perjalanan . Wang tunai dan / atau cek yang telah diterima dan direkodkan oleh entiti, tetapi yang belum dicatat dalam rekod bank tempat entiti tersebut menyimpan dana. Sekiranya ini berlaku pada akhir bulan, deposit tidak akan muncul dalam penyata bank, dan menjadi item penyesuaian dalam rekonsiliasi bank. Deposit dalam perjalanan berlaku apabila deposit tiba di bank terlambat untuk dicatat pada hari itu, atau jika entiti mengirimkan deposit ke bank (dalam hal ini mel beberapa hari boleh menyebabkan kelewatan), atau entiti belum menghantar deposit ke bank sama sekali.

 • Cek tertunggak . Pembayaran cek yang telah direkodkan oleh entiti penerbit, tetapi yang belum membersihkan akaun banknya sebagai potongan dari wang tunai. Sekiranya bank belum dibersihkan pada akhir bulan, bank tidak akan muncul di penyata bank akhir bulan, dan begitu juga item penyesuaian dalam rekonsiliasi bank akhir bulan.

 • Pemeriksaan NSF . Cek yang tidak dihormati oleh bank entiti yang mengeluarkan cek tersebut, dengan alasan bahawa akaun bank entiti tidak mengandungi dana yang mencukupi. NSF adalah singkatan dari "dana yang tidak mencukupi." Entiti yang cuba menguangkan cek NSF mungkin dikenakan yuran pemprosesan oleh banknya. Entiti yang mengeluarkan cek NSF pasti akan dikenakan yuran oleh banknya.

Prosedur Penyesuaian Bank

Prosedur rekonsiliasi bank berikut menganggap bahawa anda membuat rekonsiliasi bank dalam pakej perisian perakaunan, yang menjadikan proses rekonsiliasi lebih mudah:

 1. Masukkan modul perisian rekonsiliasi bank. Senarai cek yang belum dijelaskan dan deposit yang tidak dikosongkan akan muncul.

 2. Daftar keluar dalam modul rekonsiliasi bank semua cek yang tertera di penyata bank kerana telah membersihkan bank.

 3. Cek di modul rekonsiliasi bank semua deposit yang disenaraikan di penyata bank kerana telah membersihkan bank.

 4. Masukkan sebagai perbelanjaan semua caj bank yang tertera di penyata bank, dan yang belum dicatat dalam rekod syarikat.

 5. Masukkan baki akhir pada penyata bank. Sekiranya baki buku dan bank sepadan, kemudian hantarkan semua perubahan yang tercatat dalam rekonsiliasi bank dan tutup modul. Sekiranya baki tidak sepadan, teruskan mengkaji semula rekonsiliasi bank untuk item penyesuaian tambahan. Cari item berikut:

 • Cek yang dicatatkan dalam rekod bank pada jumlah yang berbeza dari yang dicatatkan dalam rekod syarikat.

 • Deposit yang dicatatkan dalam rekod bank pada jumlah yang berbeza dari yang dicatatkan dalam rekod syarikat.

 • Cek yang dicatatkan dalam rekod bank yang sama sekali tidak dicatat dalam rekod syarikat.

 • Deposit yang dicatatkan dalam rekod bank yang sama sekali tidak dicatatkan dalam rekod syarikat.

 • Pemindahan wayar masuk dari mana bayaran angkat telah diambil.

Masalah Penyesuaian Bank

Terdapat beberapa masalah yang selalu timbul sebagai bagian dari rekonsiliasi bank, dan yang harus anda ketahui. Mereka adalah:

 • Cek yang belum dijelaskan yang masih belum disampaikan . Akan ada sejumlah baki cek yang tidak diserahkan kepada bank untuk pembayaran untuk waktu yang lama, atau yang tidak pernah diserahkan untuk pembayaran. Dalam jangka masa pendek, anda harus memperlakukannya dengan cara yang sama seperti cek yang tidak dijelaskan yang lain - simpan saja dalam senarai cek yang tidak dikosongkan dalam perisian perakaunan anda, sehingga mereka akan menjadi item pendamaian yang berterusan. Dalam jangka masa panjang, anda harus menghubungi penerima pembayaran untuk melihat apakah mereka pernah menerima cek; anda mungkin perlu membatalkan pemeriksaan lama dan mengeluarkannya dengan yang baru

 • Cek membersihkan bank setelah dibatalkan . Seperti yang dinyatakan dalam isu khas sebelumnya, jika cek masih belum dikosongkan untuk jangka masa panjang, anda mungkin akan membatalkan cek lama dan mengeluarkan cek pengganti. Tetapi bagaimana jika penerima membayar wang cek asal? Sekiranya anda membatalkannya dengan bank, pihak bank harus menolak cek semasa dikemukakan. Sekiranya anda tidak membatalkannya dengan bank, maka anda mesti merekodkan cek dengan kredit ke akaun tunai dan debit untuk menunjukkan sebab pembayaran (seperti akaun perbelanjaan, atau peningkatan dalam akaun tunai atau penurunan dalam akaun liabiliti). Sekiranya penerima belum menguangkan cek penggantian, anda harus membatalkannya dengan bank sekaligus untuk mengelakkan pembayaran berganda. Jika tidak, anda perlu meneruskan pembayaran cek kedua dengan penerima pembayaran.

 • Cek deposit dikembalikan . Terdapat kes di mana bank akan menolak untuk mendepositkan cek, biasanya kerana bank tersebut dibuat di akaun bank yang terletak di negara lain. Dalam kes ini, anda mesti membalikkan catatan asal yang berkaitan dengan deposit itu, yang akan menjadi kredit ke akaun tunai untuk mengurangkan baki tunai, dengan debit (kenaikan) yang sesuai dalam akaun belum terima akaun.

Kemungkinan lain yang mungkin menimbulkan masalah adalah tarikh yang diliputi oleh penyata bank telah berubah, sehingga beberapa item dimasukkan atau dikecualikan. Keadaan ini hanya akan timbul sekiranya seseorang di syarikat tersebut meminta pihak bank untuk mengubah tarikh tutup akaun bank syarikat.

Contoh Penyesuaian Bank

ABC International menutup bukunya untuk bulan yang berakhir pada 30 April. Pengawal ABC mesti menyusun rekonsiliasi bank berdasarkan isu-isu berikut:

 1. Penyata bank mengandungi baki bank berakhir sebanyak $ 320,000.

 2. Penyata bank mengandungi cetakan cetakan cek bernilai $ 200 untuk cek baru yang dipesan oleh syarikat.

 3. Penyata bank mengandungi caj perkhidmatan $ 150 untuk mengendalikan akaun bank.

 4. Penyata bank menolak deposit $ 500 kerana dana tidak mencukupi, dan mengenakan bayaran $ 10 kepada syarikat yang berkaitan dengan penolakan tersebut.

 5. Penyata bank mengandungi pendapatan faedah sebanyak $ 30.

 6. ABC mengeluarkan cek berjumlah $ 80,000 yang belum membersihkan bank.

 7. ABC mendeposit cek sebanyak $ 25,000 pada akhir bulan yang tidak disetorkan tepat pada masanya untuk muncul di penyata bank.

Pengawal membuat pendamaian berikut:

Artikel Berkaitan