Carta akaun

Carta akaun adalah senarai semua akaun yang digunakan dalam buku besar organisasi. Carta digunakan oleh perisian perakaunan untuk mengumpulkan maklumat ke dalam penyata kewangan entiti. Carta biasanya disusun mengikut urutan nombor akaun, untuk memudahkan tugas mencari akaun tertentu. Akaun biasanya berangka, tetapi boleh juga mengikut abjad atau alfanumerik.

Akaun biasanya disenaraikan mengikut urutan kemunculannya dalam penyata kewangan, bermula dengan kunci kira-kira dan dilanjutkan dengan penyata pendapatan. Oleh itu, carta akaun bermula dengan wang tunai, melalui liabiliti dan ekuiti pemegang saham, dan kemudian diteruskan dengan akaun untuk pendapatan dan kemudian perbelanjaan. Banyak organisasi menyusun carta akaun mereka sehingga maklumat perbelanjaan disusun secara berasingan oleh jabatan; oleh itu, bahagian penjualan, jabatan kejuruteraan, dan jabatan perakaunan semuanya mempunyai set akaun perbelanjaan yang sama. Konfigurasi tepat carta akaun akan berdasarkan keperluan perniagaan individu.

Akaun biasa yang terdapat dalam carta akaun adalah:

Aset:

 • Tunai (akaun pemeriksaan utama)

 • Tunai (akaun gaji)

 • Wang runcit

 • Sekuriti Boleh Pasaran

 • Akaun Belum Terima

 • Elaun Akaun Ragu (akaun kontra)

 • Perbelanjaan prabayar

 • Persediaan

 • Aset tetap

 • Susut Nilai Terkumpul (akaun kontra)

 • Aset lain

Liabiliti:

 • Akaun Belum Bayar

 • Liabiliti Terakru

 • Cukai yang perlu dibayar

 • Upah Yang Perlu Dibayar

 • Nota dibayar

Ekuiti pemegang saham:

 • Saham Biasa

 • Stok Pilihan

 • Pendapatan Terpelihara

Hasil:

 • Hasil

 • Pulangan dan elaun penjualan (akaun kontra)

Perbelanjaan:

 • Kos barangan yang dijual

 • Perbelanjaan Iklan

 • Yuran bank

 • Perbelanjaan Susutnilai

 • Perbelanjaan Cukai Gaji

 • Perbelanjaan Sewa

 • Perbelanjaan Bekalan

 • Perbelanjaan utiliti

 • Perbelanjaan Upah

 • Perbelanjaan lain

Amalan Terbaik Carta Akaun

Perkara berikut dapat meningkatkan konsep carta akaun bagi syarikat:

 • Ketekalan . Pada mulanya, adalah penting untuk membuat carta akaun yang tidak mungkin berubah selama beberapa tahun, sehingga anda dapat membandingkan hasilnya dalam akaun yang sama dalam jangka masa bertahun-tahun. Sekiranya anda memulakan dengan sebilangan kecil akaun dan kemudian secara beransur-ansur memperluas jumlah akaun dari masa ke masa, menjadi semakin sukar untuk mendapatkan maklumat kewangan yang setanding selama lebih dari tahun lalu.

 • Kunci . Jangan biarkan anak syarikat menukar carta akaun standard tanpa alasan yang sangat baik, kerana mempunyai banyak versi yang digunakan menjadikannya lebih sukar untuk menyatukan hasil perniagaan.

 • Pengurangan saiz . Semak senarai akaun secara berkala untuk melihat sama ada akaun mengandungi jumlah yang tidak penting. Sekiranya demikian, dan jika maklumat ini tidak diperlukan untuk laporan khas, tutup akaun ini dan masukkan maklumat yang tersimpan ke dalam akaun yang lebih besar. Melakukan ini secara berkala menjadikan jumlah akaun tetap rendah ke tahap yang dapat dikendalikan.

Sekiranya anda memperoleh syarikat lain, tugas utama adalah mengalihkan carta akaun pemegang saham ke dalam carta akaun syarikat induk, sehingga anda dapat menunjukkan hasil kewangan gabungan. Proses ini dikenali sebagai pemetaan maklumat penerima ke dalam carta akaun ibu bapa.

Artikel Berkaitan