Definisi kuasa varians

Variance power adalah kekuatan untuk mengarahkan penggunaan aset yang dipindahkan kepada benefisiari yang berbeza. Penderma aset memberikan kuasa varians kepada penerima dengan membuat penyataan kuasa varians dalam dokumentasi yang membenarkan sumbangan aset. Dalam keadaan ini, organisasi lulus dapat mencatat sumbangan sebagai hasil dan penghantaran dana seterusnya kepada pihak ketiga sebagai perbelanjaan.

Artikel Berkaitan