Margin sumbangan

Margin sumbangan adalah harga produk ditolak semua kos berubah yang berkaitan, sehingga keuntungan tambahan diperoleh untuk setiap unit yang dijual. Jumlah margin sumbangan yang dihasilkan oleh entiti mewakili jumlah pendapatan yang ada untuk membayar perbelanjaan tetap dan menjana keuntungan. Konsep margin sumbangan berguna untuk memutuskan sama ada membenarkan harga yang lebih rendah dalam situasi harga khas. Sekiranya margin sumbangan pada titik harga tertentu terlalu rendah atau negatif, adalah tidak bijak untuk terus menjual produk pada harga tersebut. Ia juga berguna untuk menentukan keuntungan yang akan timbul dari pelbagai peringkat penjualan (lihat contoh). Lebih jauh lagi, konsep ini dapat digunakan untuk menentukan mana dari beberapa produk yang akan dijual jika mereka menggunakan sumber hambatan yang sama, sehingga produk dengan margin sumbangan tertinggi diberi keutamaan.

Konsep margin sumbangan dapat diterapkan di seluruh perniagaan, untuk produk individu, barisan produk, pusat keuntungan, anak syarikat, saluran pengedaran, penjualan oleh pelanggan, dan untuk keseluruhan perniagaan.

Untuk menentukan margin sumbangan, tolak semua kos berubah produk dari hasilnya, dan bahagikan dengan pendapatan bersihnya. Kos pemboleh ubah produk biasanya merangkumi, minimum, kos bahan langsung dan komisen penjualan. Pengiraannya adalah:

(Hasil produk bersih - Kos pemboleh ubah produk) รท Hasil produk

Contohnya, Syarikat Drum Iverson menjual set dram ke sekolah menengah. Dalam tempoh terakhir, ia menjual set drum bernilai $ 1,000,000 yang mempunyai kos berubah sebanyak $ 400,000. Iverson mempunyai kos tetap $ 660,000 selama tempoh tersebut, mengakibatkan kerugian $ 60,000.

Artikel Berkaitan