Kos kegagalan luaran

Kos kegagalan luaran adalah kos yang timbul akibat kegagalan produk setelah ia dijual kepada pelanggan. Kos ini merangkumi:

  • Bayaran undang-undang yang berkaitan dengan tuntutan mahkamah pelanggan

  • Kehilangan penjualan masa depan dari pelanggan yang tidak berpuas hati

  • Produk menarik balik

  • Kos pengembalian produk

  • Kos jaminan

Kos kegagalan luaran dikelaskan sebagai kos kualiti.

Artikel Berkaitan