Pertukaran bukan wang

Pertukaran bukan kewangan adalah pemindahan aset dan / atau liabiliti dengan entiti lain. Situasi yang paling biasa adalah apabila dua organisasi bertukar aset, seperti pertukaran harta tanah atau pertukaran satu aset tetap dengan yang lain. Perakaunan untuk pertukaran bukan wang dibuat berdasarkan nilai saksama aset yang dipindahkan. Ini menghasilkan sekumpulan alternatif berikut untuk menentukan kos tercatat aset bukan monetari yang diperoleh dalam pertukaran, dalam susunan keutamaan yang menurun:

  1. Pada nilai saksama aset yang dipindahkan sebagai pertukarannya. Catat keuntungan atau kerugian di bursa.

  2. Pada nilai saksama aset yang diterima, jika nilai saksama aset ini lebih jelas daripada nilai saksama aset yang dipindahkan sebagai pertukarannya.

  3. Pada jumlah aset penyerahan yang direkodkan, jika tidak ada nilai wajar yang dapat ditentukan atau transaksi tersebut tidak mempunyai unsur komersial.

Artikel Berkaitan