Pendapatan tersedia untuk pemegang saham biasa

Pendapatan yang tersedia untuk pemegang saham biasa adalah keuntungan selepas cukai bersih, dikurangkan dividen pilihan. Sebagai contoh, perniagaan melaporkan keuntungan selepas cukai bersih $ 100,000 dan juga membayar dividen $ 10,000 ke atas saham pilihan tertunggaknya. Ini bermakna terdapat $ 90,000 pendapatan yang tersedia untuk pemegang saham biasa.

Secara teorinya, selebihnya mewakili jumlah pendapatan yang dapat dibayar oleh perniagaan kepada pemilik saham biasa. Walau bagaimanapun, jumlah pendapatan yang dilaporkan mungkin lebih tinggi daripada jumlah simpanan tunai perniagaan, jadi firma tersebut sebenarnya tidak dapat mengeluarkan jumlah yang dinyatakan kepada pemegang saham.

Langkah itu lebih relevan dalam industri yang tidak memerlukan pelaburan besar dalam modal kerja atau aset tetap, seperti industri perkhidmatan. Sebaliknya, apabila pelaburan besar diperlukan, jumlah penghasilan yang dihitung yang tersedia untuk pemegang saham biasa mungkin tidak akan dibayar sama sekali, dan sebenarnya perniagaan mungkin menambahkan hutang untuk membiayai keperluan organisasi dengan lebih baik.

Langkah ini sangat tidak berguna apabila perniagaan berkembang dengan pesat, kerana entiti akan memerlukan semua wang tunai (dan banyak lagi) untuk membiayai peningkatan jumlah penerimaan dan inventori yang menyertai pertumbuhan.

Artikel Berkaitan