Pengiraan tertunggak penjualan hari

Jualan hari tertunggak (DSO) adalah jumlah purata hari penghutang belum selesai sebelum ia dikumpulkan. Ini digunakan untuk menentukan keberkesanan usaha kredit dan pengumpulan syarikat dalam memberikan kredit kepada pelanggan, serta kemampuannya untuk mengumpulkan dari mereka. Apabila diukur pada tingkat pelanggan individu, ini dapat menunjukkan kapan pelanggan mengalami masalah aliran tunai, kerana pelanggan akan berusaha untuk menghabiskan waktu sebelum membayar invois. Pengukuran tersebut dapat digunakan secara dalaman untuk memantau anggaran jumlah tunai yang dilaburkan dalam penghutang.

Tidak ada jumlah mutlak penjualan yang tertunggak yang mewakili pengurusan belum terima akaun yang sangat baik atau buruk, kerana jumlahnya sangat berbeza mengikut industri dan syarat pembayaran yang mendasari. Secara amnya, angka 25% lebih tinggi daripada syarat standard yang dibenarkan mungkin merupakan peluang untuk peningkatan. Sebaliknya, angka penjualan harian yang hampir dengan syarat pembayaran yang diberikan mungkin menunjukkan bahawa dasar kredit syarikat terlalu ketat.

Formula untuk penjualan hari yang belum dijelaskan ialah:

(Akaun belum terima ÷ Pendapatan tahunan) × Bilangan hari dalam setahun

Sebagai contoh pengiraan DSO, jika syarikat mempunyai baki hutang piutang purata $ 200,000 dan penjualan tahunan $ 1,200,000, maka angka DSO-nya adalah:

($ 200,000 Akaun belum terima ÷ $ 1,200,000 Hasil tahunan) × 365 Hari

= 60.8 Hari jualan tertunggak

Pengiraan menunjukkan bahawa syarikat memerlukan 60.8 hari untuk mengumpulkan invois biasa.

Kaedah yang berkesan untuk menggunakan pengukuran penjualan yang luar biasa adalah dengan mengesannya mengikut garis aliran, bulan demi bulan. Melakukannya menunjukkan perubahan dalam kemampuan organisasi untuk mengumpulkan dari pelanggannya. Sekiranya perniagaan sangat bermusim, variasi adalah membandingkan pengukuran dengan metrik yang sama untuk bulan yang sama pada tahun sebelumnya; ini memberikan asas yang lebih munasabah untuk perbandingan.

Tidak kira bagaimana pengukuran ini digunakan, ingatlah bahawa biasanya dikumpulkan dari sebilangan besar invois tertunggak, dan dengan demikian tidak memberikan gambaran mengenai pengumpulan invois tertentu. Oleh itu, ia harus dilengkapi dengan pemeriksaan berterusan laporan hutang piutang dan nota pengumpulan kakitangan pengumpulan.

DSO boleh menjadi ukuran yang berguna untuk pemeroleh. Ia dapat mencari perniagaan dengan angka DSO yang luar biasa tinggi, dengan tujuan untuk memperoleh syarikat tersebut dan kemudian meningkatkan aktiviti kredit dan pengumpulan mereka. Dengan berbuat demikian, mereka dapat melepaskan sejumlah modal kerja dari pihak yang memperolehnya, sehingga dapat mengurangkan jumlah kos perolehan awal.

Artikel Berkaitan