Mengakaunkan cukai tertunda

Perniagaan perlu memperhitungkan cukai tertunda apabila terdapat perubahan bersih dalam liabiliti dan aset pajak tangguhannya dalam tempoh pelaporan. Jumlah cukai tertunda dikumpulkan untuk setiap komponen pembayaran cukai perniagaan yang memberikan penyata cukai gabungan. Untuk mengambil kira cukai tertunda memerlukan langkah-langkah berikut:

  1. Kenal pasti perbezaan sementara dan pembawa yang ada

  2. Tentukan jumlah tanggungan cukai tertunda untuk perbezaan sementara yang boleh dikenakan cukai, menggunakan kadar cukai yang berlaku.

  3. Tentukan jumlah aset cukai tertunda untuk perbezaan sementara yang boleh ditolak, serta sebarang kerugian operasi yang dibawa, menggunakan kadar cukai yang berlaku.

  4. Tentukan jumlah aset cukai tertunda untuk apa jua nilai yang melibatkan kredit cukai.

  5. Buat peruntukan penilaian untuk aset cukai tertunda jika terdapat kebarangkalian lebih dari 50% bahawa syarikat tidak akan merealisasikan sebahagian daripada aset ini. Sebarang perubahan pada peruntukan ini hendaklah dicatat dalam pendapatan dari operasi berterusan pada penyata pendapatan. Keperluan untuk peruntukan penilaian kemungkinan besar berlaku jika perniagaan mempunyai sejarah membiarkan pelbagai barang dibawa habis masa berlakunya, atau dijangka akan mengalami kerugian dalam beberapa tahun ke depan.

Artikel Berkaitan