Dokumen pusingan

Dokumen penyelesaian adalah borang yang dihasilkan komputer yang dikirimkan kepada pihak ketiga, yang seharusnya mengisi dokumen dan mengembalikannya kepada penerbit. Maklumat pada borang ini kemudian digunakan sebagai asas untuk kemasukan data kembali ke dalam sistem komputer.

Contohnya, invois dihantar kepada pelanggan dengan bahagian yang boleh dilepaskan yang sepatutnya diisi oleh pelanggan dengan jumlah pembayarannya dan kemudian kembali bersama pembayaran. Bahagian yang boleh dilepaskan ini mengenal pasti pelanggan, sehingga memudahkan kakitangan kemasukan data syarikat mencatat resit tunai dengan pelanggan yang betul.

Artikel Berkaitan