Kos perakaunan

Kos perakaunan adalah kos aktiviti yang direkodkan. Kos perakaunan dicatat dalam buku besar perniagaan, jadi kosnya muncul dalam penyata kewangan entiti. Sekiranya kos perakaunan belum habis digunakan dan sama dengan atau lebih besar daripada had permodalan perniagaan, kos dicatat dalam kunci kira-kira. Sekiranya kos perakaunan telah habis digunakan, kos tersebut dicatat dalam penyata pendapatan. Sekiranya wang tunai dibelanjakan berkaitan dengan kos perakaunan, aliran keluar tunai yang berkaitan akan muncul dalam penyata aliran tunai. Dividen tidak mempunyai kos perakaunan, kerana pengagihan pendapatan kepada pelabur.

Kos perakaunan biasanya direkodkan melalui sistem pembayaran akaun. Ia juga dapat direkodkan melalui catatan jurnal untuk transaksi individu, atau melalui sistem pembayaran gaji untuk kos yang berkaitan dengan pampasan.

Skop kos perakaunan boleh berubah, bergantung pada keadaan. Contohnya, pengurus ingin mengetahui kos perakaunan produk. Sekiranya maklumat ini diperlukan untuk keputusan harga jangka pendek, hanya kos berubah yang berkaitan dengan produk yang perlu dimasukkan dalam kos perakaunan. Walau bagaimanapun, jika maklumat tersebut diperlukan untuk menetapkan harga jangka panjang yang akan menanggung kos overhed syarikat, skop kos perakaunan akan diperluas untuk merangkumi peruntukan kos tetap.

Artikel Berkaitan