Debit dan kredit

Definisi Debit dan Kredit

Urus niaga perniagaan adalah peristiwa yang memberi kesan kewangan terhadap penyata kewangan organisasi. Semasa memperhitungkan urus niaga ini, kami mencatat nombor dalam dua akaun, di mana lajur debit di sebelah kiri dan lajur kredit di sebelah kanan.

 • A debit adalah suatu catatan perakaunan yang sama ada meningkatkan akaun aset atau perbelanjaan, atau pengurangan akaun liabiliti atau ekuiti. Ia diletakkan di sebelah kiri dalam catatan perakaunan.

 • A kredit adalah suatu catatan perakaunan yang sama ada meningkatkan akaun liabiliti atau ekuiti, atau mengurangkan akaun aset atau perbelanjaan. Ia diletakkan di sebelah kanan dalam catatan perakaunan.

Penggunaan Debit dan Kredit

Setiap kali transaksi perakaunan dibuat, sekurang-kurangnya dua akaun selalu terpengaruh, dengan catatan debit dicatatkan pada satu akaun dan catatan kredit direkodkan terhadap akaun lain. Tidak ada had atas jumlah akaun yang terlibat dalam transaksi - tetapi minimumnya tidak kurang dari dua akaun. Jumlah debit dan kredit untuk setiap transaksi mesti selalu sama antara satu sama lain, sehingga transaksi perakaunan selalu dikatakan "seimbang". Sekiranya transaksi tidak seimbang, tidak mustahil untuk membuat penyata kewangan. Oleh itu, penggunaan debit dan kredit dalam format rakaman transaksi dua lajur adalah yang paling penting dari semua kawalan terhadap ketepatan perakaunan.

Terdapat banyak kekeliruan mengenai makna debit atau kredit yang wujud. Contohnya, jika anda mendebit akaun tunai, ini bermakna jumlah wang tunai meningkat . Walau bagaimanapun, jika anda mendebitkan akaun hutang yang perlu dibayar, ini bermakna jumlah tanggungan hutang perlu dikurangkan . Perbezaan ini timbul kerana debit dan kredit mempunyai kesan yang berbeza di beberapa jenis akaun yang luas, iaitu:

 • Akaun aset . Debit meningkatkan baki dan kredit mengurangkan baki.

 • Akaun liabiliti . Debit mengurangkan baki dan kredit menambah baki.

 • Akaun ekuiti . Debit mengurangkan baki dan kredit menambah baki.

Sebab pembalikan penggunaan debit dan kredit ini disebabkan oleh persamaan perakaunan yang mendasari keseluruhan struktur transaksi perakaunan dibina, iaitu:

Aset = Liabiliti + Ekuiti

Oleh itu, dari satu segi, anda hanya boleh memiliki aset jika anda membayarnya dengan liabiliti atau ekuiti, jadi anda mesti memiliki satu untuk memiliki yang lain. Oleh itu, jika anda membuat urus niaga dengan debit dan kredit, anda biasanya meningkatkan aset sambil menambah akaun liabiliti atau ekuiti (atau sebaliknya). Terdapat beberapa pengecualian, seperti menambah satu akaun aset sambil menurunkan akaun aset yang lain. Sekiranya anda lebih mementingkan akaun yang tertera di penyata pendapatan, maka peraturan tambahan ini berlaku:

 • Akaun pendapatan . Debit mengurangkan baki dan kredit menambah baki.

 • Akaun perbelanjaan . Debit meningkatkan baki dan kredit mengurangkan baki.

 • Dapatkan akaun . Debit mengurangkan baki dan kredit menambah baki.

 • Kerugian akaun . Debit meningkatkan baki dan kredit mengurangkan baki.

Sekiranya anda benar-benar keliru dengan masalah ini, maka ingatlah bahawa debit selalu masuk di lajur kiri, dan kredit selalu masuk di lajur kanan. Tidak ada pengecualian.

Peraturan Debit dan Kredit

Peraturan yang mengatur penggunaan debit dan kredit adalah seperti berikut:

 • Semua akaun yang biasanya mengandungi baki debit akan meningkat jumlahnya apabila debit (lajur kiri) ditambahkan ke mereka, dan dikurangkan apabila kredit (lajur kanan) ditambahkan kepadanya. Jenis akaun yang digunakan peraturan ini adalah perbelanjaan, aset, dan dividen.

 • Semua akaun yang biasanya mengandungi baki kredit akan meningkat jumlahnya apabila kredit (lajur kanan) ditambahkan ke mereka, dan dikurangkan apabila debit (lajur kiri) ditambahkan ke mereka. Jenis akaun yang digunakan peraturan ini adalah liabiliti, pendapatan, dan ekuiti.

 • Jumlah debit mesti sama dengan jumlah kredit dalam transaksi. Jika tidak, transaksi perakaunan dikatakan tidak seimbang, dan tidak akan diterima oleh perisian perakaunan.

Debit dan Kredit dalam Transaksi Perakaunan Biasa

Butir-butir berikut menunjukkan penggunaan debit dan kredit dalam urus niaga perniagaan yang lebih biasa:

 • Dijual secara tunai: Mendebitkan akaun tunai | Kreditkan akaun hasil

 • Jualan secara kredit: Mendebitkan akaun belum terima akaun | Kreditkan akaun hasil

 • Menerima tunai sebagai pembayaran akaun belum terima: Mendebitkan akaun tunai | Kreditkan akaun belum terima akaun

 • Beli bekalan dari pembekal secara tunai: Debit akaun perbelanjaan bekalan | Kreditkan akaun tunai

 • Beli bekalan dari pembekal secara kredit: Debit akaun perbelanjaan bekalan | Kreditkan akaun yang perlu dibayar

 • Beli inventori dari pembekal secara tunai: Debit akaun inventori | Kreditkan akaun tunai

 • Beli inventori dari pembekal secara kredit: Debit akaun inventori | Kreditkan akaun yang perlu dibayar

 • Bayar pekerja: Mendebitkan perbelanjaan gaji dan akaun cukai gaji | Kreditkan akaun tunai

 • Keluarkan pinjaman: Akaun tunai debit | Akaun hutang pinjaman

 • Bayar balik pinjaman: Akaun hutang pinjaman debit | Akaun tunai kredit

Contoh Debit dan Kredit

Arnold Corporation menjual produk kepada pelanggan dengan wang tunai $ 1,000. Ini menghasilkan pendapatan $ 1,000 dan wang tunai $ 1,000. Arnold mesti mencatat kenaikan akaun tunai (aset) dengan debit, dan peningkatan akaun hasil dengan kredit. Penyertaannya adalah:

Artikel Berkaitan