Mesin pemecah belah

Subledger adalah lejar yang mengandungi semua sub-set urus niaga terperinci. Jumlah urus niaga dalam subledger masuk ke lejar umum. Sebagai contoh, subledger mungkin mengandungi semua akaun belum terima, atau hutang akaun, atau transaksi aset tetap. Bergantung pada jenis subledger, mungkin berisi maklumat mengenai tarikh transaksi, keterangan, dan jumlah yang ditagih, dibayar, atau diterima. Entri tahap ringkasan direkodkan secara berkala dalam lejar umum. Sekiranya seseorang meneliti maklumat di lejar umum dalam akaun yang mengandungi tahap maklumat yang diringkaskan ini, dia mesti mengakses subledger untuk meninjau maklumat khusus transaksi.

Sebagai sebahagian daripada prosedur audit akhir tahun mereka, juruaudit dapat menelusuri transaksi dari subledger ke lejar umum dan dari sana ke penyata kewangan, untuk memastikan bahawa transaksi dicatatkan dengan betul dalam sistem perakaunan.

Dalam pakej perisian perakaunan, subledger adalah pangkalan data, dan bukannya buku yang dikendalikan secara manual.

Syarat yang serupa

Subledger juga dikenali sebagai buku besar subsidiari.

Artikel Berkaitan