Rata-rata ekuiti pemegang saham

Rata-rata ekuiti pemegang saham adalah konsep rata-rata yang digunakan untuk melicinkan hasil pengiraan pulangan ekuiti. Konsep ini menghasilkan pulangan pengukuran ekuiti yang lebih dipercayai. Pengiraan ekuiti pemegang saham rata-rata adalah ekuiti pemegang saham permulaan ditambah ekuiti pemegang saham akhir, dibahagi dengan dua. Maklumat ini terdapat pada kunci kira-kira syarikat. Formula yang dihasilkan adalah:

(Ekuiti pemegang saham permulaan + Ekuiti pemegang saham akhir) ÷ 2 = Ekuiti pemegang saham purata

Konsep ini sangat berguna ketika mengukur pulangan pelaburan dalam tempoh di mana perniagaan telah menjual sejumlah besar stok. Dalam kes ini, angka ekuiti pemegang saham yang berakhir akan jauh lebih tinggi daripada angka permulaan, yang menghasilkan pengiraan ekuiti yang jauh lebih rendah. Sekiranya terdapat sedikit penjualan saham dari masa ke masa, ini bermakna garis pengembalian trend pengukuran ekuiti akan menunjukkan penurunan tajam dalam tempoh mana stok dijual, walaupun pulangan keseluruhan perniagaan hampir sama dari masa ke masa.

Konsep ini boleh dibina terus ke dalam formula pengembalian ekuiti, di mana rata-rata dinyatakan dalam penyebutnya, seperti berikut:

Pendapatan bersih ÷ ((Ekuiti pemegang saham permulaan + ekuiti pemegang saham berakhir) ÷ 2) = Pulangan ekuiti

Artikel Berkaitan