Nilai buku

Nilai buku adalah kos asal aset, ditolak setiap susutnilai terkumpul dan caj penurunan nilai yang kemudiannya berlaku. Nilai buku aset secara rutin dibandingkan dengan nilai pasaran sebagai sebahagian daripada pelbagai analisis kewangan. Contohnya, jika anda membeli mesin dengan harga $ 50,000 dan susutnilai yang berkaitan adalah $ 10,000 setahun, maka pada akhir tahun kedua, mesin tersebut akan mempunyai nilai buku sebanyak $ 30,000. Sekiranya caj penurunan nilai sebanyak $ 5,000 dikenakan pada akhir tahun kedua, nilai buku aset akan menurun lebih jauh, menjadi $ 25,000.

Nilai buku tidak semestinya sama dengan nilai pasaran aset, kerana nilai pasaran berdasarkan penawaran dan permintaan dan nilai yang dirasakan, sedangkan nilai buku hanyalah perhitungan perakaunan. Walau bagaimanapun, nilai buku pelaburan ditandakan untuk dipasarkan secara berkala dalam kunci kira-kira organisasi, sehingga nilai buku akan sepadan dengan nilai pasarannya pada tarikh kunci kira-kira.

Nilai buku juga boleh merujuk kepada jumlah yang secara teorinya akan diterima oleh pelabur sekiranya entiti dilikuidasi, yang boleh menjadi kira-kira bahagian ekuiti pemegang saham dalam kunci kira-kira jika entiti itu mencairkan semua aset dan liabiliti pada nilai yang dinyatakan pada kunci kira-kira. Konsep ini juga dapat diterapkan pada investasi dalam sekuriti, di mana nilai buku adalah harga pembelian sekuriti, ditolak perbelanjaan untuk biaya perdagangan dan biaya perkhidmatan.

Anda juga dapat menentukan nilai buku per saham dengan membahagikan jumlah saham biasa yang belum dijelaskan kepada jumlah ekuiti pemegang saham. Sebagai contoh, jika bahagian ekuiti pemegang saham dalam kunci kira-kira mengandungi sejumlah $ 1,000,000 dan terdapat 200,000 saham tertunggak, maka nilai buku sesaham akan menjadi $ 5.

Anda boleh membandingkan nilai pasaran dari jumlah saham beredar entiti dengan nilai bukunya untuk melihat sama ada saham tersebut secara teorinya tidak dinilai (jika mereka menjual kurang dari nilai buku) atau dinilai terlalu tinggi (jika mereka menjual lebih dari nilai buku).

Konsep nilai buku terlalu tinggi, kerana tidak ada hubungan langsung antara nilai pasaran aset dan nilai bukunya. Paling baik, nilai buku hanya dapat dianggap sebagai pengganti lemah untuk nilai pasaran, jika tidak ada maklumat penilaian lain mengenai aset.

Cara Mengira Nilai Buku (formula nilai buku)

Pengiraan nilai buku merangkumi faktor berikut:

+ Harga pembelian asal

+ Perbelanjaan tambahan seterusnya yang dikenakan ke item tersebut

- Susut nilai terkumpul

- Bayaran kemerosotan

= Nilai buku

Sebagai contoh, sebuah syarikat membelanjakan $ 100,000 untuk membeli mesin dan seterusnya membelanjakan $ 20,000 tambahan untuk penambahan yang memperluaskan kapasiti pengeluaran mesin tersebut. Sebanyak $ 50,000 susut nilai terkumpul sejak itu dikenakan ke atas mesin, serta caj penurunan nilai $ 25,000. Oleh itu, nilai buku mesin itu $ 45,000.

Artikel Berkaitan