Pelaburan cecair

Pelaburan cair adalah pelaburan yang dapat dengan mudah ditukar menjadi wang tunai tanpa memberi kesan yang besar terhadap nilainya. Contoh pelaburan cair adalah tunai, dana pasaran wang, dan saham syarikat milik umum yang secara aktif berdagang di bursa saham yang mapan. Jumlah pelaburan ini dapat dikumpulkan dan dibandingkan dengan liabiliti jangka pendek syarikat untuk melihat apakah terdapat pelaburan cair yang mencukupi untuk melunaskan liabiliti, yang merupakan petunjuk utama kecairan syarikat.

Pelaburan tidak dianggap cair apabila memerlukan banyak masa untuk mengubahnya menjadi tunai, atau jika tindakan menjualnya mengurangkan nilainya. Contohnya, harta tanah memerlukan masa yang lama untuk dijual, dan tidak digolongkan sebagai pelaburan cair. Atau, saham syarikat yang diperdagangkan secara tipis tidak dapat dijual secara pukal tanpa menyebabkan perubahan harga yang ketara, dan juga tidak dianggap cair.

Artikel Berkaitan