Asas akruan

Asas akrual adalah kaedah merekodkan transaksi perakaunan untuk pendapatan apabila diperoleh dan perbelanjaan ketika berlaku. Asas akruan memerlukan penggunaan peruntukan untuk pulangan penjualan, hutang lapuk, dan ketinggalan inventori, yang lebih awal daripada item tersebut benar-benar berlaku. Contoh perakaunan asas akruan adalah mencatat pendapatan sebaik sahaja invois berkaitan dikeluarkan kepada pelanggan.

Kelebihan utama dari asas akruan adalah ia memadankan pendapatan dengan perbelanjaan yang berkaitan, sehingga kesan lengkap dari transaksi perniagaan dapat dilihat dalam satu periode pelaporan.

Juruaudit hanya akan mengesahkan penyata kewangan jika mereka telah disusun menggunakan asas perakaunan akruan.

Kaedah alternatif untuk merekod transaksi perakaunan adalah asas tunai.

Artikel Berkaitan