Perbezaan antara kos langsung dan kos tidak langsung

Perbezaan penting antara kos langsung dan kos tidak langsung adalah hanya kos langsung yang dapat dikesan ke objek kos tertentu. Objek kos adalah sesuatu yang disusun dengan kos, seperti produk, perkhidmatan, pelanggan, projek, atau aktiviti. Kos ini biasanya hanya diklasifikasikan sebagai kos langsung atau tidak langsung jika untuk aktiviti pengeluaran, bukan untuk aktiviti pentadbiran (yang dianggap sebagai kos tempoh).

Konsep ini penting ketika menentukan kos produk atau aktiviti tertentu, kerana kos langsung selalu digunakan untuk menyusun kos sesuatu, sementara kos tidak langsung mungkin tidak diberikan untuk analisis biaya tersebut. Terlalu sukar untuk memperoleh metodologi yang menjimatkan kos untuk menetapkan kos tidak langsung; hasilnya adalah bahawa banyak dari kos tersebut dianggap sebagai sebahagian daripada overhead korporat atau overhead pengeluaran, yang akan ada walaupun produk tertentu tidak dibuat atau aktiviti tidak berlaku.

Contoh kos langsung adalah buruh langsung, bahan langsung, komisen, upah kadar sekeping, dan bekalan pembuatan. Contoh kos tidak langsung adalah gaji pengawasan pengeluaran, kos kawalan kualiti, insurans, dan susut nilai.

Kos langsung cenderung kos berubah, sementara kos tidak langsung lebih cenderung kos tetap atau kos tempoh.

Artikel Berkaitan