Penafian pendapat

Penafian pendapat adalah pernyataan yang dibuat oleh juruaudit bahawa tidak ada pendapat yang diberikan mengenai penyata kewangan pelanggan. Penafian ini mungkin diberikan kerana beberapa sebab. Contohnya, juruaudit mungkin tidak dibenarkan atau dapat menyelesaikan semua prosedur audit yang dirancang. Atau, pelanggan membatasi skop pemeriksaan sehingga juruaudit tidak dapat membentuk pendapat. Sekiranya pelanggan membenarkan juruaudit untuk menyelesaikan kerja yang dirancang, atau membetulkan penyelewengan yang mendasari, maka juruaudit mungkin dapat mengeluarkan pendapat yang bersih. Sehingga juruaudit mengeluarkan pendapat pengganti, penafian tersebut tetap berlaku.

Artikel Berkaitan