Contoh perbelanjaan mengurus

Perbelanjaan operasi adalah perbelanjaan yang dilakukan oleh perniagaan untuk terlibat dalam aktiviti yang tidak berkaitan langsung dengan pengeluaran barang atau perkhidmatan. Perbelanjaan ini sama dengan perbelanjaan menjual, umum dan pentadbiran. Contoh perbelanjaan operasi merangkumi yang berikut:

Contoh perbelanjaan operasi yang berkaitan dengan pampasan

 • Pampasan dan perbelanjaan cukai gaji yang berkaitan untuk pekerja bukan pengeluaran

 • Komisen penjualan (walaupun ini dapat ditafsirkan sebagai kos berubah yang oleh itu merupakan sebahagian daripada kos barang yang dijual)

 • Faedah untuk pekerja bukan pengeluaran

 • Caruman pelan pencen untuk pekerja bukan pengeluaran

Contoh perbelanjaan operasi berkaitan pejabat

 • Perbelanjaan perakaunan

 • Susut nilai aset tetap yang diserahkan kepada kawasan bukan pengeluaran

 • Kos insurans

 • Yuran guaman

 • Bekalan pejabat

 • Cukai harta tanah

 • Kos sewa untuk kemudahan bukan pengeluaran

 • Kos pembaikan untuk kemudahan bukan pengeluaran

 • Kos utiliti

Contoh perbelanjaan operasi dan penjualan yang berkaitan dengan pemasaran

 • Kos pengiklanan

 • Kos penghantaran terus

 • Kos hiburan

 • Kos bahan jualan (seperti brosur)

 • Kos perjalanan

Catatan: Kos yang berkaitan dengan kewangan mungkin dikecualikan dari definisi perbelanjaan operasi, dengan alasan tidak dijana oleh operasi perniagaan yang sedang berjalan. Sekiranya kos ini dimasukkan, contohnya termasuk yuran juruaudit, yuran bank, biaya penempatan hutang, dan perbelanjaan faedah.

Definisi perbelanjaan operasi kadang-kadang diperluas untuk merangkumi kos barang yang dijual, dengan itu merangkumi setiap aspek operasi perniagaan. Sekiranya demikian, kos berikut juga merupakan contoh perbelanjaan operasi:

 • Pengangkutan masuk dan penghantaran keluar

 • Bahan langsung

 • Tenaga kerja langsung

 • Sewa kemudahan pengeluaran

 • Pampasan untuk kakitangan pengeluaran

 • Faedah untuk kakitangan pengeluaran

 • Susutnilai peralatan dan kemudahan pengeluaran

 • Pembaikan peralatan dan kemudahan pengeluaran

 • Kos utiliti untuk kemudahan pengeluaran

 • Cukai harta tanah ke atas kemudahan pengeluaran

Artikel Berkaitan