Kaedah tidak langsung penyata aliran tunai

Kaedah tidak langsung untuk penyediaan penyata aliran tunai melibatkan penyesuaian pendapatan bersih dengan perubahan dalam akaun kunci kira-kira untuk mencapai jumlah wang tunai yang dihasilkan oleh aktiviti operasi. Penyata aliran tunai adalah salah satu komponen dari set penyata kewangan syarikat, dan digunakan untuk mengungkapkan sumber dan penggunaan tunai oleh perniagaan. Ia menyajikan maklumat mengenai wang tunai yang dihasilkan dari operasi dan kesan dari pelbagai perubahan dalam kunci kira-kira pada kedudukan tunai syarikat.

Format kaedah tidak langsung muncul dalam contoh berikut. Dalam format persembahan, aliran tunai dibahagikan kepada klasifikasi umum berikut:

  • Aliran tunai dari aktiviti operasi

  • Aliran tunai dari aktiviti pelaburan

  • Aliran tunai dari aktiviti pembiayaan

Kaedah penyampaian tidak langsung sangat popular, kerana maklumat yang diperlukan untuknya mudah dikumpulkan dari akaun yang biasanya disimpan oleh perniagaan dalam carta akaunnya. Kaedah tidak langsung kurang disukai oleh badan penetapan standard, kerana tidak memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana aliran tunai melalui perniagaan. Kaedah pelaporan alternatif adalah kaedah langsung.

Penyataan Aliran Tunai Kaedah Tidak Langsung Contoh

Sebagai contoh, Lowry Locomotion membina penyata aliran tunai berikut menggunakan kaedah tidak langsung:

Lowry Locomotion

Penyata aliran tunai

untuk tahun berakhir 12 / 31x1

Artikel Berkaitan