Perbezaan antara perakaunan kewangan dan pengurusan

Soalan biasa adalah untuk menjelaskan perbezaan antara perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan, kerana masing-masing melibatkan jalan kerjaya yang berbeza. Secara umum, perakaunan kewangan merujuk kepada penggabungan maklumat perakaunan ke dalam penyata kewangan, sementara perakaunan pengurusan merujuk kepada proses dalaman yang digunakan untuk memperhitungkan transaksi perniagaan. Terdapat sejumlah perbezaan antara perakaunan kewangan dan pengurusan, yang termasuk dalam kategori berikut:

  • Pengumpulan. Laporan perakaunan kewangan mengenai hasil keseluruhan perniagaan. Perakaunan pengurusan hampir selalu dilaporkan pada tahap yang lebih terperinci, seperti keuntungan mengikut produk, barisan produk, pelanggan, dan wilayah geografi.

  • Kecekapan. Laporan perakaunan kewangan mengenai keuntungan (dan oleh itu kecekapan) perniagaan, sedangkan perakaunan pengurusan melaporkan secara khusus apa yang menyebabkan masalah dan bagaimana memperbaikinya.

  • Maklumat yang terbukti. Perakaunan kewangan mensyaratkan bahawa rekod disimpan dengan tepat, yang diperlukan untuk membuktikan bahawa penyata kewangan itu betul. Perakaunan pengurusan sering berkaitan dengan anggaran, dan bukannya fakta yang terbukti dan dapat disahkan.

  • Fokus pelaporan . Perakaunan kewangan berorientasikan kepada penyusunan penyata kewangan, yang diedarkan di dalam dan di luar syarikat. Perakaunan pengurusan lebih mementingkan laporan operasi, yang hanya diedarkan dalam sebuah syarikat.

  • Piawaian . Perakaunan kewangan mesti mematuhi pelbagai piawaian perakaunan, sedangkan perakaunan pengurusan tidak harus mematuhi piawaian apa pun semasa maklumat disusun untuk penggunaan dalaman.

  • Sistem . Perakaunan kewangan tidak memperhatikan keseluruhan sistem yang dimiliki syarikat untuk menjana keuntungan, hanya hasilnya. Sebaliknya, perakaunan pengurus berminat dengan lokasi operasi hambatan, dan pelbagai cara untuk meningkatkan keuntungan dengan menyelesaikan masalah kemacetan.

  • Tempoh masa . Perakaunan kewangan berkaitan dengan hasil kewangan yang telah dicapai oleh perniagaan, sehingga mempunyai orientasi sejarah. Perakaunan pengurusan boleh menangani anggaran dan ramalan, dan juga boleh mempunyai orientasi masa depan.

  • Masa . Perakaunan kewangan menghendaki penyata kewangan dikeluarkan setelah berakhirnya tempoh perakaunan. Perakaunan pengurusan boleh mengeluarkan laporan lebih kerap, kerana maklumat yang diberikannya sangat relevan jika pengurus dapat melihatnya dengan segera.

  • Penilaian . Perakaunan kewangan menangani penilaian aset dan liabiliti yang tepat, dan begitu juga dengan penurunan nilai, penilaian semula, dan sebagainya. Perakaunan pengurusan tidak mementingkan nilai item ini, hanya produktiviti mereka.

Terdapat juga perbezaan dalam perakuan perakaunan yang biasanya terdapat di setiap bidang ini. Orang dengan penunjukan Akauntan Awam Bertauliah telah dilatih dalam perakaunan kewangan, sementara mereka yang mempunyai penunjuk Akauntan Pengurusan Bertauliah telah dilatih dalam perakaunan pengurusan.

Tahap gaji cenderung lebih tinggi dalam bidang perakaunan kewangan dan agak lebih rendah untuk perakaunan pengurusan, mungkin kerana terdapat persepsi bahawa lebih banyak latihan diperlukan untuk sepenuhnya memahami perakaunan kewangan.

Artikel Berkaitan