Variasi belanjawan yang fleksibel

Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menunjukkan tahap pendapatan dan perbelanjaan yang berbeza, berdasarkan jumlah aktiviti penjualan yang sebenarnya berlaku. Biasanya, pendapatan sebenar atau unit sebenar yang dijual dimasukkan ke dalam model anggaran yang fleksibel, dan tingkat perbelanjaan yang dianggarkan secara automatik dihasilkan oleh model, berdasarkan formula yang ditetapkan pada peratusan penjualan.

Variasi anggaran fleksibel adalah perbezaan antara hasil yang dihasilkan oleh model anggaran fleksibel dan hasil sebenar. Sekiranya pendapatan sebenar dimasukkan ke dalam model anggaran yang fleksibel, ini bermaksud bahawa setiap perbezaan akan timbul antara perbelanjaan yang dianggarkan dan yang sebenarnya, bukan pendapatan. Sekiranya jumlah unit sebenar yang terjual dimasukkan ke dalam model anggaran yang fleksibel, maka ada perbedaan antara pendapatan standard per unit dan pendapatan per unit yang sebenarnya, serta antara tingkat perbelanjaan yang sebenarnya dan yang dianggarkan.

Sebagai contoh, model anggaran yang fleksibel dirancang di mana harga seunit dijangka $ 100. Pada bulan terakhir, 800 unit terjual dan harga sebenar setiap unit dijual ialah $ 102. Ini bermaksud terdapat varians anggaran fleksibel yang menguntungkan yang berkaitan dengan pendapatan $ 1.600 (dikira sebagai 800 unit x $ 2 per unit). Di samping itu, model tersebut mengandungi andaian bahawa kos barang yang dijual seunit adalah $ 45. Pada bulan tersebut, kos seunit sebenarnya adalah $ 50. Ini bermaksud terdapat variasi anggaran fleksibel yang tidak menguntungkan yang berkaitan dengan kos barang yang dijual $ 4,000 (dikira 800 unit x $ 5 seunit). Secara agregat, ini menghasilkan perbezaan $ 2,400 yang tidak menguntungkan.

Secara umum, jumlah varians anggaran fleksibel harus lebih kecil daripada varians total yang akan dihasilkan jika model anggaran tetap digunakan, kerana jumlah unit atau tingkat pendapatan dalam model anggaran fleksibel disesuaikan agar sesuai dengan hasil sebenarnya (yang bukan kes dalam model tetap). Sekiranya terdapat varians anggaran fleksibel yang besar, ini mungkin bermaksud formula yang dimasukkan ke dalam model anggaran harus disesuaikan agar dapat menggambarkan hasil sebenar dengan lebih tepat.

Artikel Berkaitan