Perbezaan antara anggaran dan ramalan

Perbezaan utama antara anggaran dan ramalan adalah bahawa belanjawan menetapkan rancangan untuk apa yang ingin dicapai oleh perniagaan, sementara ramalan menyatakan jangkaan sebenarnya untuk hasil, biasanya dalam format yang jauh lebih ringkas.

Pada dasarnya, anggaran adalah jangkaan yang dapat diukur untuk apa yang ingin dicapai oleh perniagaan. Ciri-cirinya adalah:

  • Anggaran tersebut adalah gambaran terperinci mengenai hasil masa depan, kedudukan kewangan, dan aliran tunai yang ingin dicapai oleh pengurusan dalam jangka waktu tertentu.

  • Anggaran hanya boleh dikemas kini setahun sekali, bergantung pada seberapa kerap pengurusan kanan ingin menyemak semula maklumat.

  • Anggaran dibandingkan dengan hasil sebenar untuk menentukan perbezaan dari prestasi yang diharapkan.

  • Pengurusan mengambil langkah-langkah pemulihan untuk membawa hasil yang sebenarnya sesuai dengan anggaran.

  • Anggaran untuk perbandingan sebenar boleh mencetuskan perubahan pampasan berdasarkan prestasi yang dibayar kepada pekerja.

Sebaliknya, ramalan adalah anggaran dari apa yang sebenarnya akan dicapai. Ciri-cirinya adalah:

  • Ramalan biasanya terhad kepada item baris pendapatan dan perbelanjaan utama. Biasanya tidak ada ramalan untuk kedudukan kewangan, walaupun aliran tunai dapat diramalkan.

  • Ramalan ini dikemas kini secara berkala, mungkin bulanan atau suku tahunan.

  • Ramalan itu dapat digunakan untuk pertimbangan operasi jangka pendek, seperti penyesuaian staf, tahap inventori, dan rancangan produksi.

  • Tidak ada analisis varians yang membandingkan ramalan dengan hasil sebenar.

  • Perubahan ramalan tidak mempengaruhi pampasan berdasarkan prestasi yang dibayar kepada pekerja.

Oleh itu, perbezaan utama antara anggaran dan ramalan adalah bahawa belanjawan adalah rancangan untuk ke mana perniagaan ingin pergi, sementara ramalan adalah petunjuk ke mana ia sebenarnya pergi.

Secara realistik, alat yang lebih berguna adalah ramalan, kerana ia memberikan gambaran jangka pendek mengenai keadaan sebenar di mana perniagaan berada. Maklumat dalam ramalan dapat digunakan untuk mengambil tindakan segera. Sebaliknya, belanjawan mungkin mengandungi sasaran yang tidak dapat dicapai, atau keadaan pasaran yang telah berubah begitu banyak sehingga tidak bijaksana untuk dicuba. Sekiranya belanjawan hendak digunakan, sekurang-kurangnya ia harus dikemas kini lebih kerap daripada sekali dalam setahun, sehingga dapat mempengaruhi hubungan dengan realiti pasaran semasa. Perkara terakhir sangat penting dalam pasaran yang berubah dengan pesat, di mana andaian yang digunakan untuk membuat anggaran dapat menjadi usang dalam beberapa bulan.

Pendek kata, perniagaan selalu memerlukan ramalan untuk menunjukkan arah semasa, sementara penggunaan anggaran tidak selalu diperlukan.

Artikel Berkaitan