Keempat penyata kewangan asas

Satu set penyata kewangan yang lengkap digunakan untuk memberi gambaran keseluruhan kepada pembaca mengenai hasil kewangan dan keadaan perniagaan. Penyata kewangan terdiri daripada empat laporan asas, seperti berikut:

  • Penyata pendapatan . Menyajikan pendapatan, perbelanjaan, dan keuntungan / kerugian yang dihasilkan dalam tempoh pelaporan. Ini biasanya dianggap paling penting dalam penyata kewangan, kerana ia membentangkan hasil operasi entiti.

  • Neraca . Membentangkan aset, liabiliti, dan ekuiti entiti pada tarikh pelaporan. Oleh itu, maklumat yang disampaikan adalah pada titik waktu tertentu. Format laporan disusun sedemikian rupa sehingga jumlah semua aset sama dengan jumlah semua liabiliti dan ekuiti (dikenali sebagai persamaan perakaunan). Ini biasanya dianggap sebagai penyata kewangan terpenting kedua, kerana ia memberikan maklumat mengenai kecairan dan permodalan organisasi.

  • Penyata aliran tunai . Menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar tunai yang berlaku dalam tempoh pelaporan. Ini dapat memberikan perbandingan yang berguna untuk penyata pendapatan, terutama ketika jumlah keuntungan atau kerugian yang dilaporkan tidak mencerminkan aliran tunai yang dialami oleh perniagaan. Penyata ini boleh dikemukakan semasa mengeluarkan penyata kewangan kepada pihak luar.

  • Penyata pendapatan tertahan . Membentangkan perubahan dalam ekuiti dalam tempoh pelaporan. Format laporan bervariasi, tetapi dapat meliputi penjualan atau pembelian kembali saham, pembayaran dividen, dan perubahan yang disebabkan oleh keuntungan atau kerugian yang dilaporkan. Ini adalah penyata kewangan yang paling tidak digunakan, dan biasanya hanya disertakan dalam pakej penyata kewangan yang diaudit.

Apabila penyata kewangan dikeluarkan secara dalaman, pasukan pengurusan biasanya hanya melihat penyata pendapatan dan kunci kira-kira, kerana dokumen-dokumen ini agak mudah disediakan.

Keempat penyata kewangan asas mungkin disertai dengan pendedahan yang luas yang memberikan maklumat tambahan mengenai topik tertentu, seperti yang ditentukan oleh kerangka perakaunan yang berkaitan (seperti prinsip perakaunan yang diterima umum)

Artikel Berkaitan