Contohnya kos berubah

Kos berubah adalah kos yang berubah berkaitan dengan variasi dalam aktiviti. Dalam perniagaan, "aktiviti" sering kali merupakan jumlah pengeluaran, dengan jumlah penjualan menjadi satu lagi peristiwa yang mencetuskan. Oleh itu, bahan-bahan yang digunakan sebagai komponen dalam produk dianggap kos berubah, kerana bahan-bahan tersebut berbeza secara langsung dengan jumlah unit produk yang dihasilkan.

Adalah berguna untuk memahami bahagian kos berubah dalam perniagaan, kerana bahagian yang tinggi bermaksud perniagaan dapat terus berfungsi pada tahap penjualan yang relatif rendah. Sebaliknya, sebilangan besar kos tetap memerlukan perniagaan mengekalkan tahap penjualan yang tinggi agar dapat terus berniaga.

Berikut adalah beberapa contoh kos berubah, semuanya dalam persekitaran pengeluaran:

  • Bahan langsung . Kos berubah yang paling murni, ini adalah bahan mentah yang masuk ke dalam produk.

  • Buruh kadar keping . Ini adalah jumlah yang dibayarkan kepada pekerja untuk setiap unit yang disiapkan (nota: pekerja langsung seringkali bukan kos yang berubah-ubah, kerana jumlah minimum orang diperlukan untuk mengurus kawasan pengeluaran; ini menjadikannya kos tetap).

  • Bekalan pengeluaran . Perkara seperti minyak jentera digunakan berdasarkan jumlah penggunaan mesin, jadi kos ini berbeza dengan jumlah pengeluaran.

  • Upah kakitangan yang boleh ditagih . Sekiranya syarikat membebankan masa pekerjanya, dan pekerja tersebut hanya dibayar jika mereka bekerja berjam-jam, maka ini adalah kos berubah. Walau bagaimanapun, jika mereka dibayar gaji (di mana mereka dibayar tidak kira berapa jam mereka bekerja), maka ini adalah kos tetap.

  • Komisen . Jurujual dibayar komisen hanya jika mereka menjual produk atau perkhidmatan, jadi ini jelas merupakan kos berubah.

  • Bayaran kad kredit . Bayaran hanya dikenakan kepada perniagaan jika menerima pembelian kad kredit dari pelanggan. Hanya yuran kad kredit yang merupakan peratusan penjualan (iaitu bukan yuran tetap bulanan) yang boleh dianggap berubah.

  • Penghantaran keluar . Perniagaan menanggung kos penghantaran hanya apabila menjual dan menghantar produk. Oleh itu, penghantaran barang boleh dianggap sebagai kos berubah.

Di kebanyakan organisasi, sebahagian besar perbelanjaan adalah kos tetap, dan mewakili overhead yang mesti ditanggung oleh organisasi untuk beroperasi setiap hari. Terdapat kos berubah yang jauh lebih sedikit.

Artikel Berkaitan