Akaun belum terima penuaan

Penuaan belum terima akaun adalah laporan yang menyenaraikan invois pelanggan yang belum dibayar dan memo kredit yang tidak digunakan mengikut julat tarikh. Laporan penuaan adalah alat utama yang digunakan oleh petugas pengumpulan untuk menentukan invois yang tertunggak untuk pembayaran. Mengingat penggunaannya sebagai alat pengumpulan, laporan dapat dikonfigurasi untuk juga berisi informasi kontak untuk setiap pelanggan. Laporan ini juga digunakan oleh pihak pengurusan, untuk menentukan keberkesanan fungsi kredit dan pengumpulan. Laporan penuaan biasa menyenaraikan invois dalam "baldi" 30 hari di mana lajur mengandungi maklumat berikut:

  • Lajur paling kiri mengandungi semua invois yang berumur 30 hari atau kurang

  • Lajur seterusnya mengandungi invois yang berumur 31-60 hari

  • Lajur seterusnya mengandungi invois yang berumur 61-90 hari

  • Lajur terakhir mengandungi semua invois lama

Laporan disusun berdasarkan nama pelanggan, dengan semua invois untuk setiap pelanggan diperinci tepat di bawah nama pelanggan, biasanya disusun mengikut nombor invois atau tarikh invois. Contoh laporan diikuti, walaupun tanpa butiran invois individu yang biasanya terdapat dalam laporan seperti itu:

Artikel Berkaitan