Definisi modal ekuiti

Modal ekuiti adalah dana yang dibayar ke dalam perniagaan oleh pelabur sebagai pertukaran untuk saham biasa atau pilihan. Ini mewakili pendanaan utama perniagaan, yang dapat ditambahkan pendanaan hutang. Setelah dilaburkan, dana ini berisiko kerana pelabur tidak akan dibayar sekiranya berlaku pembubaran korporat sehingga tuntutan semua pemiutang lain diselesaikan terlebih dahulu. Walaupun berisiko ini, pelabur bersedia memberikan modal ekuiti untuk satu atau lebih sebab berikut:

  • Memiliki jumlah saham yang mencukupi memberi pelabur beberapa tahap kawalan terhadap perniagaan di mana pelaburan tersebut telah dibuat.

  • Pelabur secara berkala boleh mengeluarkan dividen kepada pemegang sahamnya.

  • Harga saham mungkin meningkat dari masa ke masa, sehingga pelabur dapat menjual saham mereka untuk mendapatkan keuntungan.

Dari perspektif perakaunan, modal ekuiti dianggap sebagai semua komponen bahagian ekuiti pemegang saham pada kunci kira-kira, yang merangkumi nilai tara semua stok yang dijual, modal berbayar tambahan, pendapatan tertahan, dan jumlah pengimbangan mana-mana perbendaharaan stok (saham yang dibeli semula).

Dari perspektif penilaian, modal ekuiti dianggap sebagai jumlah bersih dana yang akan dikembalikan kepada pelabur sekiranya semua aset dilikuidasi dan semua liabiliti korporat diselesaikan. Dalam beberapa kes, ini mungkin angka negatif, kerana nilai pasaran aset syarikat mungkin lebih rendah daripada jumlah liabiliti agregat.

Bentuk alternatif modal adalah pembiayaan hutang, di mana para pelabur juga membayar dana ke dalam perniagaan, tetapi berharap dapat dilunaskan bersama dengan bunga pada tarikh yang akan datang.

Artikel Berkaitan