Perbezaan antara kos kasar dan kos bersih

Kos kasar adalah kos pemerolehan keseluruhan objek. Contohnya, semasa anda membeli mesin, kos kasar mesin mungkin termasuk yang berikut:

+ Harga pembelian peralatan

+ Cukai penjualan peralatan

+ Caj kastam (jika diperoleh dari negara lain)

+ Kos pengangkutan

+ Kos pad konkrit di mana mesin diletakkan

+ Kos pemasangan peralatan

+ Kos pendawaian untuk menghidupkan mesin

+ Kos ujian

+ Kos untuk melatih pekerja bagaimana menggunakan mesin

= Kos kasar

Jelas, terdapat sejumlah besar kos sampingan yang mesti dipertimbangkan ketika mengumpulkan kos kasar.

Contoh lain dari kos kasar adalah pinjaman, di mana kos kasar kepada peminjam adalah pokok dan jumlah faedah berkaitan yang perlu dibayar.

Kos bersih adalah kos kasar suatu objek, dikurangkan oleh sebarang keuntungan yang diperoleh daripada memiliki objek tersebut. Contoh kos bersih adalah:

  • Kos kasar mesin, tolak margin bagi semua barang yang dihasilkan dengan mesin tersebut

  • Kos kasar menghadiri kuliah, tolak kenaikan kenaikan pendapatan yang diperoleh daripada memperoleh ijazah kolej

  • Kos kasar peralatan pejabat, tolak nilai simpanan yang akan diperoleh daripada penjualan akhirnya

Oleh itu, pengiraan kos bersih dapat menghasilkan tiga kemungkinan hasil, yaitu:

  1. Kos bersih sama dengan kos kasar, yang berlaku apabila tidak ada keuntungan dari pemilikan objek;

  2. Kos bersih lebih rendah daripada kos kasar, iaitu apabila faedahnya tidak sepenuhnya mengimbangi kos kasar; atau

  3. Kos bersih sebenarnya adalah keuntungan, iaitu apabila keuntungan melebihi jumlah kos kasar.

Contoh situasi terakhir adalah apabila produk sampingan dihasilkan dari proses dan kemudian dijual. Mungkin ada sedikit atau tidak ada biaya yang ditugaskan untuk produk sampingan, jadi wang tunai yang diterima dari penjualannya mungkin akan menghasilkan kos bersih yang negatif (iaitu keuntungan dijana).

Artikel Berkaitan